BHP Radomsko

Oferta

Podstawa Prawna


Podstawą prawną jest art. 23711a Kodeksu Pracy § 1 pkt. 3 "Pracodawca w przypadku braku kompetentnych pracowników może powierzyć wykonanie zadań służby BHP specjalistom z poza zakładu pracy" oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 w sprawie służb BHP określających szczegółowe obowiązki i kompetencje jakimi służba BHP ma zajmować się w zakładach pracy


USŁUGI

Oferujemy pełen zakres usług bhp i ppoż.:

 • Kompleksowa obsługa firm w zakresie zadań służby bhp

 • Szkolenia bhp, ppoż., pierwszej pomocy przedlekarskiej

 • Ocena zagrożeń zawodowych na stanowiskach pracy (ryzyko zawodowe)

 • Doradztwo w dziedzinie obowiązujących przepisów i zasad bhp oraz ochrony przeciwpożarowej,

 • Pomoc w opracowaniu i weryfikacji zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bhp i ppoż.,

 • Udział w dochodzeniach powypadkowych oraz opracowaniu wniosków wynikających z badań przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy, w drodze do pracy i z pracy oraz zachorowań na choroby zawodowe

 • Prowadzenie rejestrów wymaganych przez Państwową Inspekcję Pracy,

 • Pomoc w wykonaniu badań środowiskowych oraz badań lekarskich dla pracowników (wstępnych i okresowych),

 • Uczestniczenie w pracach komisji bhp w zakładach pracy,

 • Pomoc w zapewnieniu pracownikom odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej

 • Kompleksowe wyposażenia obiektów w podręczny sprzęt gaśniczy,

 • Oznakowanie dróg ewakuacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 • Przegląd techniczny, konserwację, naprawy i regeneracje podręcznego sprzętu gaśniczego,

 • Sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,

 • Obliczanie wydatku energetycznego przy pracach fizycznych,

 • Szacunkowa ocena obciążenia psychicznego pracowników

REDUKCJA KOSZTÓW DZIĘKI DOPASOWANIU PAKIETU USŁUG DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB KLIENTA

Szczegółową ofertę cenową dostarczymy na życzenie klientaBAI